Dienstencheques: de wegwijzer

Het systeem

Via dit, door de federale overheid gesubsidieerd systeem, kan iedere privépersoon huishoudelijke prestaties laten doorvoeren aan een voordelig tarief. Hiervoor moet de persoon wel in België gedomicilieerd zijn. De gepresteerde arbeid of diensten mogen enkel gebruikt worden voor privébehoeften.

Tarieven

Het te betalen bedrag is 9 euro per volledig gepresteerd uur. Je geniet hierbij van de belastingaftrek voor alle aangekochte dienstencheques. 

Gebruikers met een laag inkomen kunnen genieten van het belastingsvoordeel via een terugbetaalbaar belastingskrediet.

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met het contactcenter van FOD Financiën via 02/572.57.57.

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel dat je geniet bij het gebruik van dienstencheques wordt je toegekend op basis van je hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar dat je je dienstencheques aankocht.

Sinds januari 2016 geldt er een belastingsvermindering van 2,70 euro per dienstencheque op de eerste 156 die je aankoopt (aanslagjaar 2017). Op die manier kost een dienstencheque van 9 euro in werkelijkheid dan maar 6,30 euro. 

Meer informatie hierover vind je op http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/#wat-is-een-dienstencheque.

Het gebruik

Papieren dienstencheques

Je dateert, ondertekent en overhandigt aan de huishoudhulp een dienstencheque voor ieder gepresteerd werkuur.  

Let wel op, dit systeem is op haar einde aan het lopen. De voorkeur gaat sterk uit naar het gebruik van het elektronische systeem. 

Elektronische dienstencheques

De huishoudhulp belt met jouw gsm of vaste telefoon naar een gratis nummer en registreert haar prestaties. Deze worden doorgegeven aan de erkende onderneming en uit jouw elektronische portfeuille gehaald.

Aantal dienstencheques

Per kalenderjaar mag je maximaal 500 dienstencheques per gebruiker bestellen, 400 cheques aan 9 euro en 100 cheques aan 10 euro.

Per gezin beperkt zich dit tot 1000 dienstencheques waarvan 800 cheques aan 8,50 euro en 200 cheques aan 9,50 euro.

Uitzonderingen

  • Eenoudergezinnen, mindervalide personen, ouders van een minderjarige met een handicap en personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten mogen per jaar 2000 dienstencheques aankopen

  • Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op moederschapshulp. Deze hulp, in de vorm van 105 dienstencheques, wordt toegekend via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen

Bestellen van dienstencheques

Voordat je dienstencheques kan bestellen moet je je eerst inschrijven bij Sodexo. Bij je inschrijving vermeld je dan ook of je kiest voor papieren of elektronische dienstencheques.

Deze inschrijving is gratis en kan op twee manieren:

Dit formulier kan je faxen naar 02/547.54.96 of opsturen via de post naar:

Sodexo

Cel dienstencheques

Charles Lemairestraat 1

1160 Brussel

Je kan Sodexo ook altijd telefonisch bereiken op 02/547.54.95.

Zodra je bent ingeschreven krijg je van Sodexo een bevestiging en alle informatie over hoe je jouw dienstencheques kan bestellen.

Inlichtingen

Je kan je hier rechtstreeks wenden tot de verantwoordelijke van AKSI Thuis. Zij kunnen je niet alleen de geschikte huishoudhulp voorstellen, maar ook jouw vragen beantwoorden en samen naar een oplossing zoeken in geval van problemen.

Voor meer informatie kan je de brochure raadplegen via onderstaande link:

http://mkt.sodexobenefits.be/TS/BrochureTS/vl/brochure-ets-vl-nl.pdf?_ga=2.5662259.1008976916.1520434281-1239849536.1520434281

Download hier de Sodexo Dienstencheques-app:

  • Facebook Social Icon

© 2018 by AKSI

thuis@aksi.be | Ulbeekstraat 21, 3832 Ulbeek  (Wellen) | 012 21 42 84

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now