top of page

Dienstencheques: de wegwijzer

Het systeem

Via dit, door de federale overheid gesubsidieerd systeem, kan iedere privépersoon huishoudelijke prestaties laten doorvoeren aan een voordelig tarief. Hiervoor moet de persoon wel in België gedomicilieerd zijn. De gepresteerde arbeid of diensten mogen enkel gebruikt worden voor privébehoeften.

Tarieven

Het te betalen bedrag is 9 euro of 10 euro per volledig gepresteerd uur. Je geniet hierbij van de belastingaftrek voor alle aangekochte dienstencheques. Gebruikers met een laag inkomen kunnen genieten van het belastingsvoordeel via een terugbetaalbaar belastingskrediet.

Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met het contactcenter van FOD Financiën via 02/572.57.57.

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel dat je geniet bij het gebruik van dienstencheques wordt je toegekend op basis van je hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar dat je je dienstencheques aankocht.

Meer informatie: klik hier 

Het gebruik

Papieren dienstencheques

Je dateert, ondertekent en overhandigt aan de huishoudhulp één dienstencheque voor ieder gepresteerd werkuur.  

De voorkeur gaat sterk uit naar het gebruik van het elektronische dienstenchequesysteem. Op die manier vermijd je dat je cheques komen te vervallen, dat ze zoek raken, enz.

Elektronische dienstencheques

De huishoudhulp belt met jouw gsm of vaste telefoon naar een gratis nummer en registreert haar prestaties. Je krijgt een mailtje ter controle waarbij je de ingegeven prestatie nog kan nakijken. Van zodra je deze goedkeurt gaan de verschuldigde cheques uit je elektronische portefeuille. Je behoudt dus altijd zelf de controle. Bijkomend voordeel is dat verlies of diefstal van je cheques onmogelijk is.

Aantal dienstencheques

Per kalenderjaar mag je maximaal 500 dienstencheques per gebruiker bestellen, 400 cheques aan 9 euro en 100 cheques aan 10 euro.

​​

Uitzonderingen

  • Eenoudergezinnen, mindervalide personen, ouders van een minderjarige met een handicap en personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten mogen per jaar 2000 dienstencheques aankopen

  • Vrouwelijke zelfstandigen hebben recht op moederschapshulp. Deze hulp, in de vorm van 105 dienstencheques, wordt toegekend via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen

Bestellen van dienstencheques

Voordat je dienstencheques kan bestellen moet je je eerst inschrijven bij Pluxee (voorheen Sodexo).
Bij je inschrijving vermeld je dan ook of je kiest voor papieren of elektronische dienstencheques.

Deze inschrijving is gratis en kan op twee manieren:

Dit formulier stuur je naar:

   PLUXEE Dienstencheques
  Ravensteinstraat, 36
  1000 Brussel

Je kan de klantendienst van Pluxee (voorheen Sodexo) telefonisch bereiken op 02/401 31 30

Zodra je bent ingeschreven krijg je van Pluxee (voorheen Sodexo) een bevestiging en alle informatie over hoe je jouw dienstencheques kan bestellen.

Inlichtingen

Mail hier rechtstreeks met AKSI Thuis. Zij kunnen je niet alleen de geschikte huishoudhulp voorstellen, maar ook jouw vragen beantwoorden en samen naar een oplossing zoeken in geval van problemen.

Download hier de infobrochure van Pluxee.

Meer info vind je eveneens online.

Voor alle bijkomende informatie en een antwoord op al je dienstencheque-vragen kan je ook online terecht of bij de klantendienst van Pluxee op 02/401 31 30, Pleinlaan 15, 1050 Elsene.

Download hier de Pluxee Dienstencheques-app.

bottom of page