top of page

Belangrijke informatie voor onze huishoudhulpen
over de coronacrisis

Na lang onderhandelen heeft de  RVA bevestigd dat dienstenchequewerknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden gesteld wanneer de ondernemingen hun activiteiten spontaan stopzetten als gevolg van de huidige coronacrisis.


Vanaf donderdag 19 maart 2020 hebben wij onze dienstverlening tijdelijk opgeschort. Dit wil zeggen dat je vanaf donderdag 19 maart 2020 veilig thuis kan blijven en niet meer moet gaan werken tot tegenbericht van ons.

 

Hoe houden we contact met jou?

Zoals steeds blijven we via de Whatsappgroepen in contact met jullie. Uiteraard kan je ons mailen (thuis@aksi.be ) en kan je bellen naar 012/21.42.84. met dringende vragen. Weet dat Gitty en Sandra ook thuis zijn en Ann alleen op kantoor is om alles verder op te volgen dus soms zal het iets langer duren om een antwoord op je vragen te krijgen. Het kantoor zelf is gesloten, dus je kan niet binnen.

Onderstaand sommen we graag enkele praktische zaken voor je op.

Wat betekent deze opschorting concreet voor jou?

 • Tijdelijk geen prestaties via dienstencheques

Je contract wordt tijdelijk en volledig opgeschort. Uiteraard blijf je werknemer van AKSI THUIS. Vanaf donderdag 19/03/2020, mag je geen prestaties via dienstencheques meer uitvoeren. Dit omvat poetsen, boodschappen doen, strijken en koken.

 • Welk vervangingsinkomen krijg ik?

De maatregel betekent niet dat je geen loon meer krijgt. Tot 19.03.2020 ontvang je nog gewoon je loon volgens je prestaties en dit loon zal vertrekken op 31 maart. Vanaf de 19de maart kom je in het systeem van werkloosheid door overmacht. De overheid betaalt je een vervangingsinkomen volgens de prestaties van je contract. Door het coronavirus is dit opgetrokken van 65 naar 70 procent van je gemiddeld bruto maandloon. Er is een vast percentage van 26.75% bedrijfsvoorheffing van toepassing op deze uitkering. De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht (reden "coronavirus") ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van 5,63 euro per dag, ten laste van de RVA. De betaling gebeurt in de maand na de voorziene prestaties.

Word je tijdelijk werkloos omwille van overmacht dan hoef je niet uitkeringsgerechtigde te zijn om uitkeringen te krijgen. Je hoeft in dit geval niet te voldoen aan de voorwaarden die normaal van toepassing zijn om uitkeringen te krijgen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020.

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet je ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen.

Dat betekent dat je voor de dagen waarop je uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen, geen andere activiteit mag uitoefenen...


Voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020 gelden voor de tijdelijke werkloze evenwel een aantal afwijkende regelingen:

 • Je kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie;

 • Je kunt een bijkomstige activiteit die je al uitoefende voor je tijdelijk werkloos werd gesteld tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen; deze activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering;

 • Indien je een pensioen ontvangt, moet je daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

​​​

Opgelet: Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven van toepassing:

 • Indien je (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent, kan je geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Je moet dan de mutualiteit contacteren.

 • Je mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan deze door wie je tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Je moet deze tewerkstelling meedelen aan uw betalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

 

Twijfel je of je voldoet aan de vergoedbaarheidsvoorwaarden, contacteer dan je vakbond, je uitbetalingsinstelling of de RVA.

Deze maatregelen gelden (voorlopig) tot juni 2020.

 • Hoe moet je uitkeringen voor werkloosheid wegens overmacht aanvragen?

De uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, ABVV, ACV en ACLVB) hebben met de RVA een vereenvoudigde procedure met een vereenvoudig aanvraagformulier uitgewerkt voor de uitkeringen m.b.t. tijdelijke werkloosheid. We hebben je meegedeeld dat je tijdelijk werkloos bent (wegens overmacht of om economische redenen). De verplichting om een controlekaart (formulier C3.2A) te gebruiken is tijdens de coronacrisis afgeschaft.Je hebt dus voor de maanden maart, april en mei geen controlekaart (formulier C3.2A) nodig en dient deze dus niet op te halen bij jouw vakbond maar je moet wel een vereenvoudigd aanvraagformulier indienen.

Dient iedereen een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen en in te dienen?
Nee, dit is afhankelijk van jouw situatie. Lees hieronder verder of jij er eentje moet indienen of niet.

 • Ben je de laatste 3 jaren al eens tijdelijk werkloos geweest bij AKSI Thuis en zijn er geen wijzigingen geweest in jouw persoonsgegevens (adres of bankrekeningnummer)? Dan moet je niets doen. AKSI Thuis bezorgt alle uitbetalingsinstanties op elektronische wijze de nodige formulieren.
   

 • Kan je jezelf in één van de onderstaande categorieën plaatsen, dan dien je wel een vereenvoudigd aanvraagformulier in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan je uitbetalingsinstelling.

 1. Ben je de laatste 3 jaren niet economisch werkloos geweest bij AKSI Thuis;

 2. Zijn er recent nog wijzigingen geweest in je persoonsgegevens (adres of bankrekeningnummer);

 3. Is dit de allereerste keer ooit dat je economisch werkloos bent of de eerste keer dat je economisch werkloos bent bij AKSI Thuis;

 4. Heb je recent een wijziging van de contracturen gehad (bijvoorbeeld door tijdskrediet of een contract vermeerdering en/of vermindering);

 5. Ben je voor het eerst economisch werkloos na je 65ste verjaardag;

 6. Of twijfel je over één van bovenstaande opties;

-> Vergeet zeker niet om je e-mailadres en gsm-nummer in te vullen op het aanvraagformulier zodat je uitbetalingsinstelling je snel kan contacteren voor bijkomende info.
-> De uitbetalingsinstanties berekenen de uitkering op basis van de gegevens die de werkgever na de loonverwerking via de elektronische kruispuntbank automatisch verstuurt aan de uitbetalingsinstanties.
-> Afhankelijk van je uitbetalingsinstelling zijn er specifieke richtlijnen om het aanvraagformulier te bezorgen, check dus zeker eerst de website van je uitbetalingsinstelling!

 • Waar vind je een vereenvoudigd aanvraagformulier?
  ​Je kan een aanvraagformulier op de website van je uitbetalingsinstelling terugvinden (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, ABVV, ACV en ACLVB). Maar je kan het ook hier downloaden. 
  klik hier voor het document C3.2 in Pdf  en Word
   

 • In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag werkloosheid (W)? Hoe tel je dit?
  In het formulier wordt gevraagd naar de allereerste dag W. Je dient hiervoor geen onderscheid te maken in de economische werkloosheid die je misschien al gehad hebt voor de stopzetting en tijdelijke werkloosheid door overmacht vanaf 19/03/2020, maar je dient hier echt de allereerste dag EW in te vullen van de maand (ongeacht of dit economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door overmacht was).
   

 • Welke uitbetalingsinstelling staat in voor de verwerking van mijn aanvraag tot uitkering?
  Ben je bij een vakbond aangesloten (ABVV, ACV of ACLVB)? Bezorg dan jouw ingevulde en ondertekende formulier aan je vakbond.
  Ben je niet bij een vakbond aangesloten? Bezorg dan jouw ingevulde en ondertekende formulier aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW).
   

 • Hoe kan je het vereenvoudigd aanvraagformulier aan je uitbetalingsinstelling bezorgen?
   - Via e-mail (het e-mailadres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
   - Via post (het adres vind je terug op de website van je uitbetalingsinstelling).
   - Deponeer het in de brievenbus van je lokaal kantoor van de uitbetalingsinstelling. Dus niet in de brievenbus van jouw Poetsbureau-kantoor!
   - Bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen kan je je formulier ook gratis online via een digitale aanvraag indienen.
   

 • Wat als je geen printer hebt en het formulier dus niet kan ondertekenen?
  Dan kan je het elektronisch invullen en via mail aan je uitbetalingsinstelling bezorgen. Je moet dan wel duidelijk in de mail vermelden dat je aan je uitbetalingsinstelling vraagt om het formulier in jouw plaats te ondertekenen. Wie in de buurt dan AKSI woont kan een papieren formulier komen ophalen als je het op voorhand besproken hebt. (De kantoren zijn dicht daarom wordt het document op een vooraf bepaalde plek gelegd) 
   

 • Wat moet ik doen met mijn controleformulier C3.2A? (dit is het kleurtjesformulier met het oranje nummer recht bovenaan waarop je normaal gezien je werkdagen verplicht moet inkleuren)
  Zoals je hierboven kan lezen moet je jouw controleformulier C3.2A tijdens deze coronacrisis niet invullen en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie. Er is een vereenvoudigde procedure uitgewerkt.
   

 • Mag je het vereenvoudigde C3.2 werknemer-corona document nu al volledig invullen voor heel de maand en binnenbrengen bij je uitbetalingsinstantie?
  Ja, je mag het C3.2 werknemer-corona document nu al vervolledigen voor heel de maand en aan je uitbetalingsinstantie bezorgen.
   

 • Wat als ik een verkeerde datum ingevuld heb op het formulier C3.2 werknemer-corona?
  - Heb je een datum ingevuld die vroeger was dan de eerste dag van je tijdelijke werkloosheid (bv. 15 maart i.p.v. 17 maart), dan hoef je niets te doen.
  - Heb je een datum ingevuld die later is (bv. 19 maart i.p.v. 17 maart), stuur dan een e-mail met de juiste datum naar de betalingsinstelling.

 

BELANGRIJK: zet in het onderwerp van je e-mail de volgende info: RIJKSREGISTERNUMMER - NAAM - WIJZIGING DATUM AANVRAAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

 • Mag ik toch nog blijven werken? 
  Neen, dit betreft een vrijwillige sluiting van onze hele onderneming.
   

 • Overmacht en ziekte: wat moet ik doen?

Indien je ziek was voor of tijdens deze periode van EW, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met jouw mutualiteit. Alle ziektedagen vanaf 19/03/2020 worden immers door de mutualiteit vergoed. Om jouw dossier in orde te brengen is het dan ook belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met jouw mutualiteit om je ziekte aan te geven.

Je ziekte aangeven doe je met een formulier ‘aangifte van arbeidsongeschiktheid’, ook wel ‘vertrouwelijk’ genoemd. Vul zelf het bovenste deel van het formulier aan en laat de onderkant invullen door jouw arts.


Dit formulier kan je aanvragen bij je mutualiteit of downloaden op hun website.
Het is belangrijk dat je dit formulier tijdig aan je mutualiteit bezorgt, je hebt hiervoor in een normale periode 14 werkdagen (na aanvang van jouw ziekte) de tijd. Indien je echter ziek valt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid heb je slechts 48u de tijd om jouw attest aan de mutualiteit te bezorgen.


Het aangifteformulier dien je standaard per post aan je mutualiteit te bezorgen, al staan sommige mutualiteiten gedurende de coronacrisis uitzonderlijk toe om dit elektronisch te doen. Meer info hierover kan je terugvinden op de website van je mutualiteit.

 • Hoelang duurt deze situatie?
  Hoe lang deze situatie zal duren, weten we zelf ook niet. Zodra de maatregel wordt beëindigd, brengen we je meteen op de hoogte.
   

 • Hoe zit het met de energiefactuur die de overheid betaalt?
  De overheid betaalt de energiefactuur voor alle werknemers die in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zitten. De tegemoetkoming van de overheid bestaat eruit dat zij een extra forfaitaire premie zullen uitbetalen samen met jouw werkloosheidsuitkering, die de kosten van de energiefactuur moet dekken. Dit voor een bedrag van € 202,68. 
  Je dient wel nog steeds zelf de facturen die bij jou toekomen te betalen, het is niet zo dat de overheid die kost rechtstreeks voor zijn rekening neemt.

  Ook als je zelf geen rechtstreekse klant bent bij een energiebedrijf, als je een budgetmeter hebt of bijvoorbeeld een groepsrekening met een aparte meter hebt (in een appartementsgebouw), krijg je de premie uitbetaald.
  Het bedrag wordt bovendien uitbetaald per werknemer die tijdelijk werkloos is. Indien zowel jij als je partner dus tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht, krijgen jullie beiden de premie  bovenop de uitkering gestort.

  Het gaat over een éénmalige premie. Elkeen die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft gekregen, zal de premie ontvangen, onafhankelijk van het aantal dagen dat je werkloos bent geweest en onafhankelijk van het aantal uren dat je werkt. 
   

 • Overmacht en vakantie: wat gebeurt er?

Vakantie gaat altijd voor op tijdelijke werkloosheid. Dit betekent dus dat alle reeds aangevraagde vakantiedagen blijven staan. 

Wanneer je omwille van uitzonderlijke omstandigheden je verlof wenst te annuleren, dan stuur je ons een mailtje om dit toch bespreekbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld als je reis of vliegtuig werd geannuleerd, waardoor je je vakantie dient te herboeken op een latere datum. Wie door corona tijdelijk werkloos is, blijft vakantiedagen opbouwen voor 2021.
 

 • ​​Krijg ik nog maaltijdcheques?
  ​Voor de gewerkte dagen in maart, ontvang je uiteraard nog steeds maaltijdcheques.
  Voor de dagen waarop je in tijdelijke werkloosheid door overmacht bent geplaatst, zal je deze niet langer ontvangen.
  Dit omdat maaltijdcheques enkel worden toegekend bij effectieve prestaties (en bijvoorbeeld ook niet bij verlof of ziekte).
   

 • Wat met mijn pensioenrechten, vakantierecht en vakantiegeld?
  De periodes van tijdelijke werkloosheid zijn gelijkgestelde periodes voor je pensioenberekening.
  Met andere woorden, je bouwt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid pensioenrechten op.
  Hetzelfde geldt ook voor jouw vakantierecht en vakantiegeld voor volgend jaar.

 • Hoe loopt het thuis met je schoolgaande kinderen ?

Heb jij geen computer voor je kind zodat zij de opdrachten van de school vlot kunnen ontvangen en invullen? En heb je geen internet waarmee je kind kan werken op die computer?

Laat het ons snel weten, wij zullen doen wat we kunnen om je hierbij te helpen zodat je kinderen geen schoolachterstand oplopen.

 • Heb je het financieel zwaar en dreig je (nog meer) in de problemen te geraken?

Aarzel dan niet om ons te contacteren, we kunnen samen bekijken hoe we je kunnen helpen. Voor mensen die het financieel heel zwaar hebben bieden wij regelmatig voedselpakketten aan die mogen afgehaald worden. Als je dit ook nodig hebt, geef dan snel een seintje zodat we dit voor jou kunnen voorzien.

Nog vragen?
Als je nog vragen hebt, kun je daarvoor via mail terecht op thuis@aksi.be.

We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden.

Zorg in tussentijd goed voor jezelf en je naasten.

 

Ann, Gitty en Sandra

thuis@aksi.be

012/21.42.84.

bottom of page